دریافت فیش بیمه ( کارگران ساختمانی، رانندگان، اختیاری) :

ابتدا وارد سایت بیمه تأمین اجتماعی به آدرس زیر شده؛

https://samt.tamin.ir

سپس کد ملی و گذرواژه را وارد کرده و روی گزینه ورود کلیک نمائید.

برای دریافت فیش بیمه گزینه عملیات بیمه شدگان خاص را کلیک کرده و در نوار کشوئی باز شده درخواست برگ پرداخت را انتخاب نمائید.

 

پس از ورود به درخواست برگ پرداخت لطفاً پس از مطالعه موارد ذکر شده در آیتم مدت پرداخت تعداد ماه درخواستی برای فیش بیمه را وارد نمائید.

  • کارگران ساختمانی و رانندگان صرفا مجاز به درج ۱ ماه در آیتم مدت پرداخت (ماه) میباشد و میبایست برای ماه گذشته، ماه جاری و ۳ ماه آینده به طور جداگانه ثبت درخواست گردد. (لازم به ذکر است این دسته از بیمه شدگان می توانند فیش بیمه خود را به صورت یک ماه به یک ماه و تا پایان مدت قراردادشان دریافت نمایند.)

  • افرادی که تحت پوشش بیمه اختیاری تامین اجتماعی می باشند مجاز به درج ۱ الی ۱۲ ماه در آیتم مدت پرداخت (ماه) میباشند. ( این دسته از بیمه شدگان تا زمان پرداخت مبلغ فیش بیمه و ثبت شدن آن در سامانه بیمه تامین اجتماعی قادر به دریافت فیش بیمه ی دیگری نمی باشند)

در مرحله ی بعد برای مشاهده و دریافت فیش بیمه از گزینه عملیات بیمه شدگان خاص گزینه دریافت برگ پرداخت را کلیک نمائید.

 

در مرحله بعد پس از تایید وضعیت درخواست از بررسی به صدور تغییر می کند و در ستون امکانات فیش بیمه آماده ی چاپ و یا ذخیره به صورت فایل در رایانه می باشد. با نگه داشتن موس بر روی آن در کادری نوشته ی ” مشاهده برگ پرداخت” نمایان شده و با کلیک فیش بیمه  نشان داده می شود.