تقویم زمانی و شیوه سفارش کتاب های درسی دانش‌آموزان تمامی دوره های تحصیلی

ثبت سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تمامی دوره های تحصیلی از طریق سامانه www.irtextbook.ir یا www.irtextbook.com  و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام می شود.

لازم است مدارس ضمن اطلاع رسانی به دانش‌آموزان به شرح جدول تقویم زمانی زیر نسبت به ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بر فرض قبولی دانش‌آموز در سال تحصیلی جاری اقدام نمایند. در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی

عنوان فعالیت

دوره تحصیلی

شروع

پایان

ثبت سفارش گروهی و انفرادی

پایه های تحصیلی آمادگی۲ (استثنائی) ، اول۲ (استثنائی)، اول۳ (استثنائی)، اول تکمیلی (استثنائی)، دوم تا ششم، هشتم و نهم، یازدهم و دوازدهم

۱۴۰۱/۱/۲۸

۱۴۰۱/۳/۲۱

آمادگی۱ (استثنائی)،اول۱ (استثنائی)، اول مقدماتی(استثنائی)، پایه اول ابتدایی

۱۴۰۱/۴/۵

۱۴۰۱/۶/۱۱

پایه های تحصیلی هفتم، دهم

۱۴۰۱/۴/۵

۱۴۰۱/۶/۱۱

اصلاح سفارش

تمامی دوره های تحصیلی

۱۴۰۱/۴/۱۲

۱۴۰۱/۶/۳۱

توزیع منطقه به مدرسه

تمامی دوره های تحصیلی

۱۴۰۱/۶/۱۰

۱۴۰۱/۶/۳۱

توزیع مدرسه به دانش‌آموز

تمامی دوره های تحصیلی

۱۴۰۱/۶/۱۴

۱۴۰۱/۷/۱

شیوه ثبت نام و ثبت سفارش خرید کتاب درسی

  • دانش‌آموزان و اولیاء آنان، در صورت تمایل می توانند از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت سفارش انفرادی اقدام کنند و برای ورود به سامانه کد ملی دانش‌آموز، نام کاربری و شش رقم سمت راست شماره سریال شناسنامه دانش‌آموز، “رمز عبور” ورود به سامانه می باشد.
  • کتاب های درسی دانش‌آموزان دوره های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه دوم شاخه های فنی و حرفه ای، کاردانش، رشته معارف اسلامی و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان استعدادهای درخشان، از طریق مدرسه محل تحصیل آنان که در سفارش دانش‌آموز قید شده است، توزیع می شود.