فیلتر کردن اطلاعات رو توضیح مختصری دادیم و در لینک زیر می‌توانید آموزش داده شده رو مشاهده کنید.

فیلتر کردن اطلاعات

نکته ای دیگه از فیلتر کردن اطلاعات رو در این بخش براتون توضیح میدم.

همانطورکه در تصویر زیر می بینید لیست از نمرات درس ریاضی۶ و رتبه بندی دانشجویان رو داریم.

همانند آموزش قبلی در مورد فیلتر کردن اطلاعات به سربرگ Data میریم و گزینه Filter رو کلیک می کنیم تا تنظیمات فیلتر کردن در سر ستون هر کدام از اطلاعات به صورت مثلث کوچکی نمایش داده شود. در این بخش از آموزش بر روی تنظیمات فیلتر ستون رتبه کلیک کرده تا لیست آن باز شود. (وقتی این عمل رو انجام می دهیم در انتهای لیست فیلتر تمامی موارد موجود در ستون مورد نظر تیک دار (Select All) هستند)

همانطور که در تصویر بالا می بینید برای فیلتر کردن رتبه های  B و C دو گزینه مورد نظر رو تیک دار کرده و تیک رتبه A را برمیداریم. (چون اکثرا نمراتمون در این رنج هست این دو گزینه را در نظر گرفتم)

در تصویر زیر می بینیم که نمرات رتبه A حذف و باقی نمرات بنا به درخواست ما باقی ماندند.

حال می خواهیم فیلتری جدید به فیلتر قبلی اضافه کنیم. مانند تصویر زیر به سر ستون ریاضی۶ رفته و تنظیمات فیلتر را کلیک کرده تا لیست آن باز شود و مانند آموزش قبلی روی گزینه Between کلیک می کنیم تا پنجره تنظیمات آن باز شود.

در پنجره تنظیمات باز شده (تصویر زیر) نمرات بین ۱۲ تا ۱۵ را تنظیم می‌کنیم تا به تنیجه دلخواه برسیم.

همانطور که در پایین سمت چپ تصویر زیر می بینید از ۳۴ رکورد تنها ۱۰ مورد بنا به فیلتر مورد نظر ما باقی مانده است.

همانند آموزش قبلی برای برگشت به حالت اولیه و لغو فیلتر هر سر ستون مانند تصویر زیر عمل می کنیم و یا برای لغو کلیه فیلترها به صورت یکجا به سربرگ Data رفته و بر روی گزینه Filter کلیک می کنیم.

امیدوارم این آموزش برایتان مفید بوده باشد.

با ما همراه باشید…