“دانشجوی خوب” چه کسی است؟

خانه » "دانشجوی خوب" چه کسی است؟
­

“دانشجوی خوب” چه کسی است؟

– حداقل ۱۵ ساعت در هفته مطالعه غیر درسی دارد. می‌تواند حداقل ۱۵ دقیقه بی وقفه درباره رشته یا زمینه مطالعاتی خود صحبت کند.
– به جای تقویت ایمان خود، دانش و معرفت می اندوزد؛؟؟!!!!!!! همیشه آمادگی عصیان علیه باورها، عقاید و نظرات خود را دارد. رشد فکری‌اش به قدری است که هر سال به جهانبینی […]

توسط |فروردین ۵ام, ۱۳۹۸|مطالعه آزاد|۱ نظر