«لعنت به این زندگی!»

خانه » «لعنت به این زندگی!»
­

«لعنت به این زندگی!»… به خودمون یاد بدیم که از دنده ی چپ بلند نشیم :)

میدونی، اکثر آدما با ناله و نفرین از خواب بیدار میشن.
با فحش و ناسزا از تختشون میان بیرون،
میرن توی آینه ی دستشویی،
به خودشون خیره میشن و میگن:
«لعنت به این زندگی!» انگار زندگی بود که مجبورشون کرد
شب قبل تا دیروقت بشینن پای فوتبال،
یا زندگی بود که تا خرخره شام به خوردشون داد که نتونن صبح از […]

توسط |اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۸|ضرب المثل, مطالعه آزاد|۰ نظر