20 راز مهم در خصوص مطالعه کردن

خانه » 20 راز مهم در خصوص مطالعه کردن
­

❇ ۲۰ راز مهم در خصوص مطالعه کردن …

۱- سعی کنید آن چه را که می خوانید در ذهن خود تجسم کنید زیرا تجسم، سنگ بنای حافظه است.
۲- توجه داشته باشید که هرکس نمره بیش تری می گیرد، باهوش نیست بلکه از وقت و نیروی خود استفاده خوبی می کند و شیوه صحیح مطالعه را می داند.
۳- اساس خواندن فعال، طرح سؤال است. […]

توسط |فروردین ۳ام, ۱۳۹۸|مطالعه آزاد|۰ نظر